Kyanoakrylátová Lepidla 3M Scotch-Weld

 

 

 

Kyanoakrylátová lepidla

Kyanoakryláty Scotch-Weld jsou jednosložková lepidla, která se rychle a snadno nanášejí, neobsahují rozpouštědla a vykazují vysokou pevnost v tahu a ve smyku. Kyanoakryláty Scotch-Weld lepí mnoho různých podkladů a lze je snadno dávkovat ručním nebo automatizovaným vybavením. Kyanoakryláty řady Scotch-Weld prokázaly, že dokáží lepit kovy, plasty, dřevo, keramiku, pryž a kompozitní materiály.

 • Vysoce účinné ethylové kyanoakryláty
 • Varianty odolné proti vysokým teplotám
 • Lepidla vyztužena kaučukem
 • Složení s malým zápachem a nízkým zakalováním povrchů plastů
 • Speciální složení na lepení plastů a pryže
 • Kyanoakrylátová lepidla s tixotropním gelem
 • Lepidla pro porézní a obtížně lepitelné podklady

Anaerobní lepidla

Anaerobní lepidla Scotch-Weld jsou velmi účinná jednosložková lepidla, která se vytvrzují bez přítomnosti vzduchu a v přítomnosti kovových součástí. Anaerobní lepidla Scotch-Weld se často používají při montážích prováděných výrobci původních zařízení, v servisních odděleních, při modernizacích a generálních opravách a v celém odvětví automobilové konstrukce. Dodávají se v široké řadě pevností a viskozit. Sortiment anaerobních lepidel Scotch-Weld se používá k zajišťování závitů, utěsňování zavitů, utěsňování potrubních a hydraulických spojek, přidržování válcových součástí a vytváření plochých těsnění.

 • K dispozici je široká řada pevností a viskozit, které splňují náročné technické specifikace
 • Výborná odolnost proti vibracím
 • Ochrana před netěsnostmi a korozi
 • Vyborná odolnost proti kapalinám
 • Ve srovnání s tradičními metodami zajišťování a utěsňování součástí může významně snížit hmotnost a cenu
 • Výborná trvanlivost
 • K dispozici jsou vysokoteplotní varianty
 • Nekontaminuje hydraulické a pneumatické systémy
 • Lze ho snadno aplikovat ručními nebo automatickými dávkovacími systémy

Konstrukční lepidla

Konstrukční lepidla Scotch-Weld slučují rychlé vytvrzování s vysokou pevností v tahu, ve smyku a při odtrhování, aby se dosáhlo maximální provozní účinnosti. Konstrukční lepidla Scotch-Weld se používají k vytváření trvalých, opakovaně zatěžovaných spojů. Umožňují spojovat odlišné materiály, nahrazují pájení, matice se šrouby, nýty a další tradiční způsoby mechanického spojování. Konstrukční lepidla Scotch-Weld pokrývají čelní plochy lepených součástí a rovnoměrně rozkládají zatížení na celý spoj. Tím se eliminuje soustředěné namáhání a zvyšuje odolnost proti vibracím.

 • Rychlé vytvrzování
 • Odolnost proti nárazům
 • Lepení široké řady podkladů
 • Trvalé, pevné a pružné spoje
 • Vysoká pevnost při odtrhování
 • Zvýšená odolnost proti tepelným rázům a cyklickým změnám teplot
 • Odolnost proti chemikáliím a povětrnostním vlivům
 • Nedochází k poškození podkladu, protože není nutné vrtání a nevzniká deformace teplem (při svařování/pájení)
 • Snižuje odbornou náročnost výrobního postupu.

Silikonový těsnící materiál

Silikonový těsnící materiál Scotch-Weld je vysokoteplotní acetoxyl, který se vytvrzuje působením vlhkosti a vulkanizuje při pokojové teplotě. Je určen k vytváření plochých těsnění a k utěsňování.

 

Lepidla vytvrzovaná ultrafialovým zářením

Lepidla Scotch-Weld vytvrzovaná ultrafialovým zářením jsou vysoce účinná, jednosložková lepidla, která polymerují působením ultrafialového záření. Tato čirá, rychle tuhnoucí a velmi pevná lepidla nabízejí řízené vytvrzování při pokojové teplotě a lze je používat k lepení většiny kombinací skla, kovů a plastů, v nichž alespoň jeden povrch propouští ultrafialové záření. Lepidla Scotch-Weld vytvrzovaná ultrafialovým zářením se používají k potahování, lepení, zapouzdřování, laminování a zalévání.

 • Rychlé, řiditelné vytvrzování při pokojové teplotě
 • Výborná adheze k mnoha podkladům včetně plastů
 • Vysoká pevnost
 • Čiré lepené spoje
 • Vytvrzování podle potřeby
 • Ideální pro automatizovanou výrobu
 • Lze ho snadno používat s ručními nebo automatickými dávkovacími a vytvrzovacími systémy

Základní nátěry a aktivátory

Aktivátory a základní nátěry v jsou určené k optimalizaci účinnosti lepidel z této řady. Aktivátory a základní nátěry Scotch-Weld pro kyanoakrylátová lepidla zvyšují rychlost vytvrzování na porézních a kyselých typech povrchu a umožňují lepit podklady jako polyetylen, polypropylen a dokonce Teflon. Aktivátory Scotch-Weld, používané po montáži, umožňují vytvrzovat kyanoakrylátová lepidla v rozích a zvětšují hloubku vytvrzování. Anaerobní a konstrukční aktivátory Scotch-Weld jsou navržené tak, aby zrychlovaly vytvrzování prostředků na zajišťování závitů, přidržovacích prostředků, těsnících materiálů a všeobecně lepení kovů. Při použití na neaktivních podkladech, například eloxovaném kovu, nerezové oceli, galvanicky pokovených součástech atd., lze dosáhnout vysoké pevnosti adheze.

 • Urychluje vytvrzování
 • Umožňuje lepit neaktivní podklady
 • Ideální pro prostředí s vysokou rychlostí výroby
 • Snadné použití
 • Prostředek AC68 umožňuje rychle a snadno odstraňovat nadbytečná kyanoakrylátová lepidla


Scotch-Weld PR100

 

PŘIDAT DO POPTÁVKY
Scotch-Weld XF100

PŘIDAT DO POPTÁVKY
Scotch-Weld LO100

PŘIDAT DO POPTÁVKY