Montáž vnějšího opláštění na kostru karoserie v automobilovém průmyslu

Montáž vnějšího opláštění na kostru
karoserie v automobilovém průmyslu

Montáž čelních profilů na elektrospotřebiče

Montáž čelních a bočních profilů na
elektrospotřebiče

Spojování elektronických komponent

Spojování elektronických
komponent

Spojování výztužných profilů ve stavebnictví

Spojování výztužných profilů
ve stavebnictví

Spojování strojních součástí

Spojování strojních
součástí

 
 
 
Aplikační postup
 
Čištění VHB pásky
Čištění

Spojované povrchy musí být pevné, čisté, suché, zbavené mastnoty a prachu. Čištění se provádí pomocí technického benzinu nebo isopropanolu.

Aplikace VHB pásky
Aplikace

Aplikace lepicí pásky 3M VHB ručním dávkovačem pásky na roli. Aplikovat lze samozřejmě i ručně.

Přítlak VHB pásky
Přítlak

Cca 2 kg/cm2 pomocí přítlačného válečku.

Přítlak VHB pásky
Odstraňte ochranný liner

Upozornění: Zabraňte vniknutí prachu.
Lepenou plochu neponechávejte nezakrytou a nedotýkejte se jí!

Spojování + přítlak VHB pásky
Spojování + přítlak

Lepené díly spojte. Přítlak pomocí přítlačného válečku cca 2 kg/cm2.

Manipulační versus konečná pevnost
Manipulační versus konečná pevnost

Manipulační pevnost je okamžitá. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 72 hodinách v závislosti na vnějších podmínkách.