Během více jak 30 leté historie se lepicí pásky 3M VHB staly standardem v mnoha oborech lidské činnosti, jelikož nabízí rozhodující výhody oproti tradičním mechanickým spojům, jako jsou šrouby, nýty nebo sváry.

 

Svoboda designu

Ve srovnání se šrouby nebo
nýty zůstává spojení pomocí
3M VHB neviditelné.

 

Minimalizace rizika koroze

U pásek 3M VHB nejsou nutné
žádné otvory pro upevnění a tudíž
se minimalizuje riziko koroze.

 

 

Rovnoměrné rozdělení
napětí

Použití VHB redukuje bodové
zatížení ve srovnání
s mechanickými upevňovacími
prvky.

 

Vyrovnání nerovností

Lepené komponenty jsou
spojeny po celé ploše díky
zatékání lepidla do pórů.

 

Těsnící funkce

Ochrana proti vniknutí nečistot nebo
vody do konstrukce spoje.

 

 

Izolační účinek

Souvislá kontaktní plocha
a elasticita materiálu výrazně
izoluje hluk a vibrace.

 

Redukce hmotnosti

Významná výhoda nižší hmotnosti
oproti mechanickému upevnění.

 

 

Snadné a rychlé upevnění

Urychluje výrobní procesy a snižuje
náklady na pracovní sílu.